VISIE

Een kindvriendelijke infrastructuur

Op onze drie vestigingen wordt men hartelijk ontvangen op een kindvriendelijke en uitnodigende speelplaats. Kleurrijke foto’s , tekeningen, schilderijen en speeltuigen tonen aan dat hier kinderen leren en leven.

Ook de natuur is binnen gehaald op de speelplaats. Bomen, bloemen en struiken verfraaien de ruimte..

Wat betreft de gebouwen zelf is er de voorbije jaren heel wat veranderd.

In de Margrietstraat zijn we sedert april 2013 gehuisvest in een totaal nieuw gebouw en werd een totaal vernieuwde , avontuurlijke speelplaats aangelegd. Door de capaciteitsuitbreiding zijn er nu plannen om in de winter 2016 te starten met de realisatie van 3 nieuwe kleuterklassen, een nieuw sanitair blok en een nieuwe fietsenberging.

In de Zalmstraat zijn de gebouwen ondertussen in erfpacht opgenomen en werden er reeds 2 verbouwingsfases gerealiseerd , zijnde : een nieuw dak boven het hoofdgebouw, alsook een nieuw plat dak boven de onthaalklas, refter en turnzaal. Een nieuw technisch lokaal werd ingericht , van waaruit nu reeds de verwarming van de school aangestuurd wordt.
In de 3de fase , die in het najaar 2016/begin 2017 start , zullen de kelderklassen gerealiseerd worden, alsook een nieuwe sanitaire ruimte.

In de Kaprijkestraat hebben we na een jaar lang werken de school volledig in gebruik genomen per 01/09/2016 . ( foto’s van de werkzaamheden : zie www.demozaiek.be ; bij ‘bouwprojecten’ )
Samen met de Stad Gent en het buurtcomité De Blaisante Doeners worden plannen gemaakt om van de binnensite ( achter de kerk) een ‘groene long’ te maken , waar kinderen en buurtbewoners zich kunnen ontspannen  en avonturen kunnen beleven.

Het vertoeven in een ontwikkelingsstimulerende omgeving waarin ieder kind  voldoende ruimte krijgt om zich te ontplooien, is een item waar we bij het plannen van nieuwbouw- en renovatiewerken steeds rekening mee houden.