LEERLINGEN

Koning Francus op bezoek...

Maandag was het zover, de leerlingen uit TEAM 2 hadden alle taken van een echt ridder volbracht en werden tot ridder geslagen!

Groep per groep knielden ze neer voor de troon van Koning Francus van den Gravensteen en lazen hun ridderbelofte voor.

Ze beloofden plechtig op te komen voor de armen, de prinsessen in nood en de boeren.

Ze zullen eerlijk zijn en lief.

Ze zullen vechten tegen al het kwaad.

Koning Francus sloeg hen allemaal tot ridder.

Daarna was het tijd voor een echt ridderfeest!