Achter ieder kind staat een ouder.

Een goede samenwerking van de school met de kinderen én de ouders biedt de kinderen meer groeikansen.

In de schoolraad ontmoeten school en ouders elkaar. Samen willen ze werken aan de toekomst van de kinderen in Het Klaverblad.

Onze school ondertekende het charter voor een goede communicatie met ouders van LOP-Gent.

Het inloopkwartiertje bij kleuters: een kans voor kind, ouder en leerkracht.

Kinderen zijn onverbrekelijk verbonden met hun (natuurlijke) ouders. Leerkrachten beseffen dat een kind best opgroeit en leert indien de relatie kind- ouders- school open en veilig is. Op Het Klaverblad volgt iedere leerkracht hiervoor een vorming contextuele begeleiding: daar krijgen leerkrachten enkele ‘recepten’.