Milieu op school (MOS)

Op onze school willen we met de leerlingen en het team aan een milieubewuste en milieuvriendelijke school werken. We leven en werken in een school in de stad. Ook hier kunnen we aandacht en zorg hebben voor ‘groen’.

Tijdens de lessen wordt er over natuur nagedacht.  Milieu op school gaat verder.  Hoe komen we naar school? Kan ik te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar school komen? Hoe gaan we om met energie? Hoeveel afval produceer ik ? Wat gebeurt met het afval in de klas? Sorteer ik juist en wat recycleren we? Eet ik groenten en fruit in plaats van voorverpakte koekjes?

Op onze school stimuleren we kinderen om iedere namiddag fruit te eten. De boterhammen van de middaglunch steken we in een brooddoos. In alle klassen hebben leerkrachten en leerlingen aandacht voor het correct sorteren van papier, gft en restafval. Brikjes, blikjes en plastic flesjes laten we niet toe. De kinderen krijgen de kans om water en melk te drinken. We geven een positief signaal rond het drinken van kraanwater.

We krijgen de kans om iedere dag met de leerlingen een stuk samen te leven. Wat op school een goede gewoonte wordt, nemen kinderen ook mee naar huis. We proberen ook ouders te betrekken bij onze aandachtspunten. Mobiliteit, gezondheid, energie en afval spelen in ieder gezin een rol. Wij willen ouders en leerlingen laten stil staan bij eigen keuzes.

Dit schooljaar (2023 – 2024) …

– planten de leerlingen van 3 en 4 mee aan een tiny forest in het Lousbergspark.
– Bovendien leren al onze leerkrachten hoe een tiny forest tot een nog rijkere leeromgeving kan bijdragen.
– zorgen de leerlingen van 5 en 6 voor beplanting op school.
– Ze betrekken de hele school bij het verzorgen van de plantjes.
– zorgen we samen met de buurt voor een groenere straat.
– We helpen de bijen graag een handje door te zorgen voor een bloemenweide.
– …