Milieu op school (MOS)

Milieu op school (MOS)

Op onze school willen we met de leerlingen en het team aan een milieubewuste en milieuvriendelijke school werken. We leven en werken in een school in de stad. Ook hier kunnen we aandacht en zorg hebben voor ‘groen’. Tijdens de lessen wordt er over natuur...