Doorlichtingsverslag

De onderwijsinspectie kwam op bezoek op onze scholen. In de week van 17 september 2018 in De Mozaïek- vestiging. In de week van 1 oktober 2018 in de vestigingen Blaisantnest en Het Klaverblad.

De doorlichtingsweken zijn goed verlopen. Mensen kregen de ruimte om te delen wat ze deden, waar ze fier over zijn, waar ze op botsen.

Het rapport is schitterend.
In Vlaanderen zijn we het niet gewoon om dat zo fier te stellen. Het rapport en de feedback van de inspectie en onderwijsbegeleiders delen dat we dit écht mogen beweren.

De resultaten in de rapporten zijn dezelfde. De gelijkgerichtheid, de gedeelde dynamiek, gedeelde visie, gedeelde drive mét (ruimte voor) lokale variatie van iedere vestiging werd gezien, gewaardeerd, bevestigd.

Onze school, onze scholen excelleren in ‘leer en leefklimaat’.
De inspecteurs hebben het gevoeld, gezien, verwoord, gehoord in de vele gesprekken, gehoord van kinderen en ouders:

  • Samen kunnen we meer.
  • Iedereen kan iets, niemand kan alles.
  • Je hebt het recht om hulp te vragen.
  • Je hebt de plicht om te helpen.

Ook het kwaliteitsstreven van onze school, van onze scholen, van de teams waarin we samenwerken, van de individuele medewerker wordt als een voorbeeld voor andere scholen gezien.
De visie is gedeeld, we spreken dezelfde taal, we delen een hart voor onze kinderen en ouders, voor de buurt waarin zij opgroeien.
En steeds weer zetten we dat om in actie – we weten wat we doen, we denken na over hoe we het doen en we weten waarom we het doen en het zo doen.
En dat is gelijkgericht over alle vestigingen heen – en tegelijkertijd gevarieerd in wat en hoe we  het doen op iedere vestiging.

Wij werken met en voor mensen: kinderen, ouders, begeleiders, juffen en meesters, externe partners. En waar mensen samen leven wordt ‘gemenst’. In ons onderlinge ‘mensen’ vergeten we nooit ons gedeelde hart voor onze kinderen.
Dit rapport is voor ons een uitnodiging om met vertrouwen samen verder op weg te gaan.
Dit artikel startte met een prent ‘Behind every young child’ – en eindigt met dezelfde tekening maar … zoek het verschil.
Samen – kinderen, ouders, school gaan we verder op weg.
Dank voor jullie vertrouwen.

Namens het Mozaïek-team, het Blaisantnest-team, het Klaverblad-team,

Frank, Heidi en Miet – directieteam De Mozaïek-scholen

Samenvatting van het rapport.
De volledige rapporten vind je hier: De MozaïekBlaisantnestHet Klaverblad.