Kwaliteitsvol onderwijs

Kwaliteit in het onderwijs ontstaat door de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht en de leerinhouden binnen een betekenisvolle context. Voor deze leerinhouden baseren we ons op

  • de eindtermen van Onderwijs Vlaanderen en
  • de leerplandoelstellingen van het Katholiek Onderwijs namelijk ‘Zin In Leren en Leven’, afgekort ZILL.

Daarnaast laten wij ons inspireren door drie bronnen:

  • het ervaringsgerichte onderwijs
  • het ontwikkelend onderwijs en
  • de contextuele leerlingenbegeleiding

 Uit de combinatie van objectieve inhouden en de leerling/leerkracht als subject ontstaan een aantal accenten die de Mozaïekscholen typeren:

  • Oog voor diversiteit van leefwerelden en interesses. Ieder kind en gezin met zijn eigen thuistaal, culturele, religieuze en socio-economische achtergrond is welkom.
  • Aandacht voor het ontwikkelingsniveau van het kind. We prikkelen ieder kind om de grenzen van het eigen kunnen te verleggen.
  • Focus op actieve werkvormen voor het verwerven van leerinhouden en vaardigheden
  • Bijzondere aandacht voor talen: de gesproken (thuis)taal maar ook de muzische taal in al zijn componenten.
  • Verbondenheid met elkaar als start tot leren en leven.

De regie van het bovengenoemde onderwijs is in handen van de leerkrachtenteams. Door regelmatig in team samen te komen, ons te laten inspireren door onze bronnen en te spreken over het werk dat ons verbindt, verdiepen we ons verder in kwalitatief onderwijs.

Partner in de buurt

Kwaliteitsvol onderwijs

Succesvolle kinderen

Kindvriendelijke infrastructuur