Partner in de buurt

Als school zijn we ingebed in de ruimere wereld, en in het bijzonder in onze buurt.

Onze drie vestigingen zijn gelegen in de 19de -eeuwse gordel rond Gent. In deze wijken is een grote diversiteit aan mensen met verschillende culturele, etnische, religieuze, politieke en socio-economische achtergronden. We omarmen deze diversiteit en gaan er actief mee aan de slag. Tegelijkertijd stelt deze diversiteit ons ook voor uitdagingen op vlak van kansenongelijkheid. Door verbinding te maken met onze omgeving, creëren we nieuwe ontwikkelkansen voor de kinderen. We zetten de poorten van onze school dan ook wijd open om samen te werken met scholen, buurtorganisaties, vrijwilligers en andere. We laten iedereen die het goed met ons voor heeft binnen maar treden even zeer regelmatig naar buiten in onze buurt, onze stad en verder.

De belangrijkste rol als partner is echter toebedeeld aan de ouders. Op een laagdrempelige manier zoeken we naar contact met iedere ouder in het belang van het kind. Door verbinding te maken tussen school en thuis ontstaan kansen om elkaar en elkaars context beter te begrijpen. Er groeit een wederzijds vertrouwen wat op zijn beurt het welbevinden van kind, ouder en leerkracht verhoogt.

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind. We zetten dan ook bewust in op dit thema ten einde kinderen maximale kansen te bieden.

Partner in de buurt

Kwaliteitsvol onderwijs

Succesvolle kinderen

Kindvriendelijke infrastructuur