PROJECTEN

Er wordt 100% gelezen bij ons op school!

De voorbije 2 schooljaren gingen heel wat leesbevorderingsactiviteiten door in de Mozaïek. Dankzij de subsidie van het Vlaams Fonds voor de letteren werkten we aan een sterke leescultuur bij ons op school.
Hieronder een greep uit de vele activiteiten.

De babbelmarkt
Collega’s uit de werkgroep lezen wisselen hun expertise uit met de collega’s van de verschillende vestigingen.
We zetten sterk in op lezen en willen een degelijk leesbeleid uitwerken.

De klasbibliotheek werd grondig gescreend en uitgebreid.
De bibliotheek werd uitgebreid met een divers aanbod aan boeken: informatieveboeken, strips, leesboeken, dichtbundels, zoekboeken, doe-boekjes,…

Inspiratiedag lezen en diversiteit – Iedereen Leest!
Twee collega’s waren spreker op deze inspiratiedag en hebben het project 100% toegelicht. Een boeiende dag waarop we ideeën opdeden voor nieuwe leesbevorderingsactiviteiten.

We lezen elke dag 15 minuten!
We stapten in het project van kwartiermakers. Elke dag lezen we met de hele school een kwartier. Leerlingen, leerkrachten, onderhoudspersoneel, secretariaatsmedewerkers, directie,… iedereen grijpt een boek vast en dompelt zich onder in de wonderlijke wereld van de literatuur.

Een auteur op bezoek in de klas
Auteurs en illustrators kwamen naar verschillende klassen. Ze lazen voor uit eigen werk of schreven samen met de leerlingen verhalen of maakten prachtige illustraties.

Studiedag voor het leerkrachtenteam met Daniëlle Daniels – begeleider leesbevordering en taalcoach

Stripotheek tijdens de middagpauze
Tijdens de middagpauzes kan je voetballen of je materiaal ontlenen in de speelgoedwinkel. Maar je kan ook strips lezen in de stripotheek.

Tenslotte, kom een kijkje nemen bij ons op school! Je vindt er wachtmandjes terug in de gangen, leuke leesposters aan de muren en aan elke klasdeur hangt een foto van een lezende leerkracht uit.