PROJECTEN

Help, ik stik!

Het is niet goed gesteld met de luchtkwaliteit rond de Vlaamse scholen.

Enkele ouders toonden hun ongerustheid en betrokkenheid door zich aan te sluiten bij de Brusselse actiegroep 'filter café filtré'.

Gewapend met mondmaskers, actieborden en koffie voerden kinderen , leerkrachten en ouders protest aan onze schoolpoort. 

Waar wij voor ijveren :

meer groen in onze buurt

een verkeersveilige en verkeersarmere schoolomgeving

een gezonde en leefbare stad