LEERLINGEN

Kleuren overal

Rood, rood, 'k heb geen rood

'k moet nog rood gaan zoeken

hier in alle hoeken......

Zo kwam er elke dag een andere kleur aan bod.